Szelíd Szülő Szemlélet

🔆 A gyermeknevelés lényege a példamutatás, tehát ez az időszak önnevelést, önfejlesztést is jelent.

🔆 A gyermeknevelés a gyermek segítő kísérése, hogy azzá válhasson, amivé válni szeretne; más szavakkal a gyermek a magból kikelő növény; a szülei, az otthona, a nagyszülei, az óvoda a termőföld, a napfény és az eső.

🔆 A gyermek csaknem teljesen kiszolgáltatott, testileg és lelkileg gyenge, éretlen. Ezt tudatosítani, ezzel a lehető legritkábban visszaélni a szülő feladata.

🔆 A gyermek igényei és működésmódjuk MÁS, mint a felnőtteké, a szülő feladata a gyermekek (életkori) sajátosságiról tájékozódni, utánaolvasni, képezni magát.

🔆 Ha a gyerek környezete és az őt ért hatások az életkorának és temperamentumának megfelelőek, akkor várhatóan a gyermek kiegyensúlyozott, „jól van”; eszik, alszik, jókedvű, együttműködik, ezzel szemben, ha a környezeti hatások nem megfelelőek, az egyensúlyából kibillen, beteg lesz, vagy máshogy, (zavaróan) kezd viselkedni, valamilyen tünete lesz.

🔆 A tekintélyelvű, autokratikus, félelemkeltő nevelési/fegyelmezési/büntetési módszerek hosszú távon ártalmasak, mert a gyermek önérzetét rombolják, hiába tűnik hatékonynak rövidtávon, ha pl. fenyegetjük, sértegetjük, vagy megütjük a gyereket. A hangos követelőzésnél többet ér a halk – fülbe súgott – kérés.

🔆 A gyermek, aki felé tisztelettel, bizalommal, figyelemmel, elfogadással fordul a felnőtt, így fog mások felé fordulni. Guggolj le hozzá, fordulj felé, nézz rá, hümmögj, bólogass, figyelj, ne szólj semmit.

🔆 A gyerek az első években, családjából szívja magába az összes érzelmi-kommunikációs-viselkedéses mintázatot, viszonyulást, amelyek aztán az életben való „beválását”, sikerességét meghatározzák. Az érzelmi intelligencia és empátiás készség jobban meghatározza a boldogulást, mint az iskolai osztályzatok.

🔆 A szülő(k) érzelmi nehézsége(i) mindig lecsapódnak a gyerekeken, vagyis a szülő feladata saját elakadásait felismerni, azokat gyógyítani; felnőtt problémáit más felnőttel megosztani.